Xiên bột quan huyện Lê Kim Thắng - vega

Thể loại:  Truyện cười

Tác giả :  vega