Tính hay quên - vega

Thể loại:  Truyện cười

Tác giả :  vega