Đôi tay thuộc về quỷ - vega

Thể loại:  Truyện ma một tập

Tác giả :  vega

Truyện ma ngắn