Thời sự chiều 20170913 - N/A

Thể loại:  Thời sự tổng hợp

MC/Nghệ sỹ :  N/A