Mùa giải 2006/07 của Ronaldo - Vega

Thể loại:  Câu chuyện thể thao

MC/Nghệ sỹ :  Vega