Kim Ngưu ngày 14092017 - Vega

Thể loại:  Cung Kim ngưu

MC/Nghệ sỹ :  Vega

2. kim nguu 14092017