Tình Như Mây Khói - Hương Ngọc Vân

Thể loại:  Trữ Tình

Ca sỹ :  Hương Ngọc Vân