Người Tình Mùa Đông - Lưu Ánh Loan

Thể loại:  Trữ Tình

Ca sỹ :  Lưu Ánh Loan